Arm | Rus | Eng |


Տարիների ընթացքում Ա.Խաչատրյանի տուն-թանգարանը ձեռք է բերել սփյուռքահայ բարեկամներ,որոնք ցուցաբերել են թանգարանին թե ֆինանսական և թե բարոյական աջակցություն իրականացնելու տարբեր ծրագրեր:


Երախտագիտությամբ նշում ենք նրանց անունները


Այվազյան Էդման (Մեծ Բրիտանիա)
Արծրունի Շահան (ԱՄՆ)
Գալստյան Վիկտոր (Կանադա)
Գարամանուկյան Սիրվարդ (Թուրքիա)
Գրիգորյան Հարմիկ (Կանադա)
Գյուզելյան Ասատուր (Մեծ Բրիտանիա)
Լյուսի և Սուրեն Հարությունյաններ (ԱՄՆ)
Մաթևոսյան Լիգեա (ԱՄՆ)
Մեծատուրյան Արմեն (Արգենտինա)
Մոստիճյան Տիրան (Բրազիլիա)
Սերվիարյան Քուհ Դորա (ԱՄՆ)
Քելեքյան Ռոյ (ԱՄՆ)
Վահե Հակոբյան (Հայաստան)
Արմեն Բալդրյան (Յունիքոմփ) (Հայաստան)
Խորեն Քոթանջյան (Թերմոռոս - Ար) (Հայաստան)
Յունոնա և Հմայակ Ղամբարյաններ (Via Artis) (Հայաստան)
Յուքոմ (Հայաստան)
Կոնվերս բանկ (Հայաստան)
Բիլայն (Հայաստան)


Copyright ©
www.akhachaturianmuseum.am